DAKANWEL!

Oproep tot een inclusieve samenleving

Absoluut, Dito, Kando, Konekt, Onafhankelijk Leven, SOM en het Vlaams Welzijnsverbond roepen de beleidsmakers op om snel werk te maken van een ambitieus plan om een inclusieve samenleving waar te maken.

Het toekomstplan moet álle beleidsdomeinen omvatten want inclusie gaat over alle aspecten van het leven: welzijn, wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd, enz.

In ons complex landje is het ook essentieel dat alle beleidsniveaus met elkaar samenwerken om dit Inclusieplan uit te werken en te realiseren. Van het lokale tot het federale niveau: iedereen moet zijn steentje bijdragen.

Om de beleidsmakers een duwtje in de goede richting te geven, hebben wij tien basisprincipes van een inclusieve samenleving uitgewerkt. We formuleren ook een reeks concrete aanbevelingen waarmee beleidmakers aan de slag kunnen.

Inclusie? Da kan wel!

Deze campagne is een initiatief van

Absoluut

Dito

Kando

Konekt

Onafhankelijk Leven

SOM

Vlaams Welzijnsverbond